1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKO¦CIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzib± pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz± informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj±cych, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj± konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służ± do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

Bielsko-Biała

Profesjonalne usługi wysokościowe – Bielsko-Biała i okolice

Rope Access wykonuje prace wysokościowe na terenie Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Prace alpinistyczne wykonujemy z dbałością o bezpieczeństwo oraz jakość realizowanych zadań. Alpiniści przemysłowi zatrudnieni w naszej firmie mają wiedzę, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt spełniający rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Prowadząc prace na wysokości, dbamy o najlepsze zabezpieczenie terenu. Dzięki temu chronimy zdrowie i życie osób postronnych. Wykonując inspekcje turbin wiatrowych lub malowanie konstrukcji stalowych na wysokości staramy się połączyć sprawną realizację zlecenia z dbałością o najdrobniejsze detale.


Kompleksowe usługi alpinistyczne


Firma Rope Access oferuje usługi alpinistyczne obejmujące:

Malowanie kominów
Malowanie zbiorników
Malowanie silosów
Malowanie konstrukcji stalowych
Malowanie mostów
Inspekcje i czyszczenie turbin wiatrowych
Montaż banerów reklamowych
Montaż płyt warstwowych
Zabezpieczenia antykorozyjne
Prace montażowo- demontażowe na wysokości

Zanim zaczniemy wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne na wysokości, dokonujemy szczegółowej oceny dotychczasowych powłok malarskich. Na tej podstawie dobieramy najlepszy system malarski dla danej powierzchni. Podczas realizacji zlecenia przestrzegamy zaleceń i wytycznych przygotowanych przez inwestora. Przed nałożeniem farby oczyszczamy daną powierzchnię ręcznie lub mechanicznie. Dzięki optymalnemu zabezpieczeniu podłoża możemy uzyskać efekt końcowy zgodny z oczekiwaniami. Nadzór nad wszystkimi pracami sprawuje Inspektor Zabezpieczeń Antykorozyjnych FROSIO.


Podczas zabezpieczania przed korozją przestrzegamy norm EN ISO 12944 oraz EN ISO 8501. Przy każdym zleceniu używamy wysokiej jakości preparatów oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu mamy gwarancję wysokiego poziomu ochrony oraz długotrwałego efektu.


Serwis turbin wiatrowych stanowi obiektywną ocenę stanu technicznego. Obejmuje zadania, które pozwalają zachować efektywność pracy urządzenia oraz uniknąć poważnych awarii podzespołów. Realizujemy także zlecenia na czyszczenie turbin wiatrowych.


W jakich lokalizacjach pracują nasi alpiniści przemysłowy. Obszarem działania obejmujemy Bielsko-Białą oraz okoliczne miejscowości. Rope Access to gwarancja profesjonalizmu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz terminowej realizacji zlecenia. Wykonamy dla Ciebie specjalistyczne prace wysokościowe zgodnie z najlepszymi standardami jakościowymi.

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY