1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKO¦CIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzib± pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz± informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj±cych, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj± konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służ± do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

Gliwice

Profesjonalne prace na wysokości – Tychy i okolice

Rope Access wykonuje prace alpinistyczne na terenie Tychów oraz okolicznych miejscowości. Cechuje nas wiedza, doświadczenie oraz duża staranność podczas realizacji każdego zlecenia. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który podnosi jakość świadczonych usług. Do każdego zlecenia pochodzimy indywidualnie. Wszystkie prace na wysokości wykonujemy z uwzględnieniem zasad BHP. Zabezpieczamy teren wokół miejsca realizacji zlecenia, aby ochronić zarówno naszych pracowników, jak i osoby postronne.


Usługi alpinistyczne – planowanie i realizacja prac na wysokości

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi wysokościowe. Klienci mogą zlecić nam między innymi:

Montaż banerów reklamowych
Montaż płyt warstwowych
Serwis turbin wiatrowych
Malowanie zbiorników
Malowanie silosów
Malowanie mostów
Malowanie kominów
Malowanie konstrukcji stalowych
Zabezpieczenia antykorozyjne na wysokości
Montaż i demontaż elementów na wysokości


Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonujemy z uwzględnieniem obowiązujących norm EN ISO 12944 oraz EN ISO 8501. W trakcie realizacji prac na wysokości stosujemy najwyższej jakości preparaty. Chętnie korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które usprawniają naszą pracę i pomagają w osiągnięciu oczekiwanego efektu.


Jako doświadczeni alpiniści przemysłowi realizację poszczególnych zadań dzielimy na etapy. Zaliczamy do nich:

Ocenę stanu technicznego powłok malarskich.
Wybór optymalnego systemu malarskiego na podstawie szczegółowych wytycznych inwestora.
Ręczne lub mechaniczne oczyszczenie powierzchni, które ma duże znaczenie dla efektu końcowego prowadzonych prac.
Realizacja wszystkich zadań odbywa się pod nadzorem Inspektora Zabezpieczeń Antykorozyjnych FROSIO.


Nasza firma oferuje także profesjonalny serwis turbin wiatrowych. Mamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. W pierwszej kolejności wykonujemy inspekcje turbin wiatrowych. To pomaga nam zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości. Kolejnym etapem jest czyszczenie turbin wiatrowych. Specjalistyczne prace wysokościowe wykonujemy z użyciem nowoczesnego sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa i efektywność naszych działań.


Chcesz zlecić prace alpinistyczne firmie z doświadczeniem i bogatym portfolio? Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który oferuje montaż, zabezpieczenia antykorozyjne oraz malowanie na wysokości na terenie Tychów i okolic? Postaw na Rope Access, czyli profesjonalizm, bezpieczeństwo i szybką realizację powierzonych zadań.


KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY