1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKO¦CIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzib± pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz± informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj±cych, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj± konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służ± do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

Gliwice

Kompleksowe usługi alpinistyczne – Gliwice i okolice

Realizujemy specjalistyczne prace wysokościowe na terenie Gliwic i okolicznych miejscowości. Wszystkie usługi alpinistyczne wykonujemy z niezwykłą starannością. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem. Dzięki temu możemy zapewnić klientom sprawne przeprowadzenie zaplanowanych prac. Każde zlecenie traktujemy w sposób indywidualny. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo. Dlatego wykonując prace wysokościowe,dokonujemy wszelkich czynności aby zapewnić bezpieczeństwo mieniu i osobom postronnym. Planując serwis turbin wiatrowych lub zabezpieczenia antykorozyjne na wysokości dbamy o najdrobniejsze szczegóły realizowanych prac.


Profesjonalne prace na wysokości


Oferta firmy Rope Access obejmuje zróżnicowane usługi wysokościowe. Naszym klientom proponujemy przede wszystkim:

Inspekcje turbin wiatrowych
Montaż banerów reklamowych
Montaż płyt warstwowych
Malowanie kominów
Malowanie silosów
Malowanie zbiorników
Malowanie mostów
Malowanie konstrukcji stalowych
Zabezpieczenia antykorozyjne


Prace montażowe i demontażowe na wysokości


Wykonując zabezpieczenia antykorozyjne, przestrzegamy obwiązujących norm EN ISO 12944 oraz EN ISO 8501. Podczas realizacji zleceń używamy wysokiej jakości preparaty MATERIAŁY POWŁOKOWE oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Gwarantują one wysoki poziom ochrony oraz długotrwały efekt.


Pierwszym etapem realizacji zlecenia jest ocena stanu technicznego powłok malarskich. W kolejnym kroku wybieramy najlepszy system malarski. Podejmując decyzję, kierujemy się także wytycznymi inwestora odnośnie trwałości systemu malarskiego. Przed aplikacją farby oczyszczamy powierzchnię ręcznie lub mechanicznie. Odpowiednie przygotowanie podłoża ma niebagatelny wpływ na efekt końcowy. Cały proces nadzoruje Inspektor Zabezpieczeń Antykorozyjnych FROSIO.


Serwis turbin wiatrowych obejmuje rzetelną ocenę stanu technicznego, która pozwala utrzymać efektywność pracy i zapobiega poważnym awariom poszczególnych podzespołów. Przyjmujemy również zlecenia na czyszczenie turbin wiatrowych.


Twojej firmie potrzebni są doświadczeni alpiniści przemysłowi? Szukasz specjalistów, którzy wykonują prace alpinistyczne na terenie Gliwic? Rope Access zapewnia profesjonalizm, bezpieczeństwo i sprawną realizację zlecenia. Zleć nam dowolne prace wysokościowe i sprawdź nasze kompetencje.

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY